Sickbuildingsyndroom voorkomen

Sickbuildingsyndroom voorkomen en de ventilatie in gebouwen zijn door COVID actuele onderwerpen geworden.

Sickbuildingsyndroom wat is het?

De term sickbuildingsyndroom is een verbastering naar het Nederlands van het Engelse ‘sick building syndrome’. Hiermee worden klachten aangeduid die ontstaan door een slechte kwaliteit van de lucht in gebouwen.

Klachten

De klachten die worden gerelateerd aan het sickbuildingsyndroom zijn:
 • Irritatie van de slijmvliezen
 • Irritatie van de ogen
 • Irritatie van de neus
 • Irritatie van de luchtwegen
 • Rode huid
 • Jeuk
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Lusteloosheid
 • Concentratieverlies

WHO

De WHO stelt in haar rapport dat tot 30% van de gebouwen waarin we werken en wonen te maken hebben met een slechte, gebrekkige of ontbrekende klimaatbeheersing. De factoren van de slecht luchtkwaliteit zijn:
 • Chemische bestanddeeltjes van meubilair, printers, vuil en stof (vaak door de slechte plaatsing van de luchtinlaat
 • Vocht is dan weer de factor waar het gaat om de contaminatie door schimmelsporen, bacteriën en virussen (COVID?)

Ventilatie

Ventilatie wordt gezien als het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen ter voorkoming van sickbuildingsyndroom-achtige klachten. De lucht die binnenkomt dient schoon te zijn, door een filter te gaan voordat het de luchtkanalen in wordt geblazen. De vraag is: ‘Hoe weet je dat de lucht die het filter verlaat ‘schoon’ is?
Regelmatig wordt bij het filtersysteem een drukverschilmeting toegepast. Als er drukverschil optreedt van de lucht tussen binnenkomende en uitgaande lucht, werkt de filter niet naar behoren. Indien er geen druk verschil gemeten wordt, kan het zijn dat er een lek in de uitgaande filter aanwezig is. Het is van belang dat na een filter een sensor wordt geplaatst om de waarde van het aantal stofdelen,  die het gebouw ingaan te monitoren. Zo wordt vastgesteld of er sprake is van een lek in het filter. Sintrol meet dit op basis van de inductieve elektrificatietechniek.
broken filter detection

Sickbuildingsyndroom voorkomen met Sintrol